Nakliyat Sigortası

Bir yerden başka yere naklettiğiniz ürün ve eşyalarınız, yol boyunca türlü risklerle karşı karşıyadır! Yol hali bu, taşıma sırasında çarpışma, devrilme, yol kusurları, doğal afetler ve benzeri risklerle ürün ya da eşyalarınız zarar görebilir.  

Bu zarar da maddi kayıplara sebebiyet verecektir. Siz yükünüzü taşırken bu gibi riskleri de taşımayın.   

Bırakın riski “Bereket Sigorta” taşısın!

1. Tam Ziya: Nakil vasıtası ile birlikte sigortalı malın da tamamının zarar görmesi sonucu oluşacak zararları karşılar.

2. Dar teminat: Dar Teminat, taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan değerlerin zarar görmesi halini temin etmektedir. Taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber, teminat kapsamı değişmemektedir. Bir başka deyişle dar teminat ile güvence altına alınan bir emtianın, aşağıda belirtilen rizikolar nedeniyle oluşacak hasar ve kayıplar teminat altına alınır.                               

Aracın yanması, devrilmesi , raydan çıkması, çarpışması, derelerin taşması, yolların çökmesi, köprülerin yıkılması, seylap, çığ, heyelan, yangın, yıldırım, infilak, geminin batması, oturması, karaya vurması, geminin bir nesne ile çarpışması, tehlike limanında yükün boşaltılması, müşterek avarya fedakarlığı, denize mal atılması v.b.  

Havayolu ile yapılan taşımalara dar teminat verilmez. Geniş teminat veya tam ziya verilir.

3. Geniş teminat: Bu teminat adından da anlaşıldığı gibi çok geniş anlamda size güvence sağlar. Ancak aşağıda belirtilen riskler teminat dışındadır.   

Yakın sebebi gecikme olan hasarla, malın bünyesinden, üretiminden kaynaklanan hasarlar (gizli kusur), fire, çürüme, bozulma gibi malın özelliğinden kaynaklanan hasarlar, ambalaj yetersizliği.